Tumblelog by Soup.io
 • psychedelix
 • Plastiformdallas
 • inspiration-emotions
 • guyver
 • Herbatoholiczka
 • kleinbow
 • la-luna
 • Maggy
 • szaaatan
 • grumpy
 • asiakk
 • angelsdemon
 • autumnalcrush
 • yippie
 • czerwcowa
 • wormstache
 • majumi
 • Santigold
 • westentaschenphilosoph
 • smokeshe
 • margo
 • dragonette
 • Muska
 • juniperus
 • GirlTiger
 • poljablka
 • infime
 • angele22
 • Zuzolinska
 • eins23tier
 • gonzoesque
 • PaniKara
 • papermario
 • LadyGoga
 • plastik-fantastik
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

0589 0d35 500
Reposted fromteijakool teijakool
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viawszystkodupa wszystkodupa

Noce są od wszystkiego. Od poznawania się i od spełniania. Od wielkich decyzji i od pożegnań. Od uśmiechów. Od łez. Od żali. Od niewypowiedzianych słów. Od spojrzeń, dotyków i pocałunków. Od zbliżania się do siebie i oddalania się. Od współodczuwania. 

— Diana Sullivan
Zrobiła więc najtrudniejszą rzecz w swoim życiu: odwróciła się, wyszła i zamknęła za sobą drzwi.
— F. Flagg
Reposted frombotaka botaka viawszystkodupa wszystkodupa
2903 cb7c
Reposted fromdeviate deviate viatobecontinued tobecontinued
1669 3a9e 500
Reposted fromsavatage savatage viaPoranny Poranny
Poznałem szczęście, wiem, czym ono jest, umiem o nim mówić w sposób kompetentny, znam również jego koniec i wiem, co następuje później.
— Houellebecq Michel
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaPoranny Poranny
7618 a513
Reposted fromsoSad soSad viaPoranny Poranny

July 16 2019

Potrzebuje tego, żeby ktoś nie mógł się beze mnie obejść. Potrzebuję kogoś, kto zje cały mój wolny czas, moje ego, moją uwagę. Kogoś kto będzie ode mnie uzależniony. Obopólnego uzależnienia.
— Chuck Palahniuk “Udław się”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
1248 322c 500
Reposted fromteijakool teijakool

July 14 2019

6800 4fad 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawszystkodupa wszystkodupa

July 13 2019

Person who break you, can't fix you.
— Jay Shetty, mood of the moment
7482 d19c 500

July 12 2019

5729 7d4d
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
Muszę odnaleźć siebie, bo jestem zagubiona we własnym piekle na ziemi.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
8752 2167 500
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viawszystkodupa wszystkodupa
8065 db80
Reposted fromadzix69 adzix69 viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl