Tumblelog by Soup.io
 • Plastiformdallas
 • plastik-fantastik
 • LadyGoga
 • papermario
 • PaniKara
 • gonzoesque
 • eins23tier
 • Zuzolinska
 • angele22
 • infime
 • poljablka
 • GirlTiger
 • juniperus
 • Muska
 • dragonette
 • margo
 • smokeshe
 • westentaschenphilosoph
 • Santigold
 • majumi
 • wormstache
 • czerwcowa
 • yippie
 • autumnalcrush
 • angelsdemon
 • asiakk
 • grumpy
 • szaaatan
 • Maggy
 • la-luna
 • kleinbow
 • Herbatoholiczka
 • guyver
 • inspiration-emotions
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3
Reposted frompierdolony pierdolony viatoffifee toffifee
7860 f797 500
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viatoffifee toffifee
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoffifee toffifee

November 18 2017

7349 da46 500
Reposted frommyu myu viatoffifee toffifee
2736 2938
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatoffifee toffifee
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viatoffifee toffifee
Chodzi tylko o to, że tym razem czuję, że to jest to...
— chyba się zakochałam.
Reposted fromnoquestions noquestions
Może to głupie, ale założyłem sobie, że  chcę Cię najpierw bardziej poznać i zachowuję taką rezerwę żeby się za szybko nie zaangażować. Niestety jak to w życiu jest, takie rzeczy układają się trochę inaczej i z każdym dniem coraz bardziej mi na Tobie zależy.
Reposted fromnoquestions noquestions
5124 64bb
Reposted fromdailylife dailylife vianoquestions noquestions
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii viatoffifee toffifee
5447 0eaf
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viatoffifee toffifee

November 17 2017

4835 9d62

November 15 2017

myślisz czasem o tym co się stało? 

November 13 2017

9515 2ffa

November 12 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl